Kobiks - API V2 (v2.0.0)

API Hakkında

Kobiks API henüz beta aşamasındadır ve sadece seçili kullanıcıya açıktır. Eğer beta test sürecine katılmak veya API hakkındaki görüşlerinizi bizimle paylaşmak isterseniz lütfen bize destek@kobiks.com adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.API'yi kullanarak Kobiks veritabanına ulaşabilir ve kendi yazdığınız uygulamalar ile entegre edebilirsiniz. API vasıtasıyla Kobiks Web arayüzü ile yapılan işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. • - Kobiks API geliştirmesi REST API standartlarında geliştirildi.

 • - API hizmetimizin END POINT'i https://kobiks.com/api şeklindedir.

 • - V2 END POINT'ine ulaşmak için https://kobiks.com/api/v2 adresini kullanabilirsiniz.

Doğrulama ve Giriş İşlemi

Kobiks API kimlik doğrulama için JSON Web Tokens (JWT) kullanmaktadır.


JSON Web Tokens (JWT) anahtarını Kobiks hesabınıza girdikten sonra Ayarlar/Entegrasyonlar/API seçeneğinden temin edebilirsiniz.


Access Token ile Kobiks Web arayüzü ile yapılan başlıca işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Lütfen bu kodu kimseyle paylaşmayınız.

Ürün Yaratma

Nitelik Tür Zorunlu Açıklama
product_name String Evet Ürün ismi
is_new_product String Hayır Yeni ürün olup olmadığını belirtir. Örn 'evet' veya 'hayır'
product_variant_id String Hayır Eğer yeni ürünse hangi ürünün varyantı olduğunu belirtir. Format: "product_id"-"variant_id".
Örn. '98898-23332'
vat_rate Integer Hayır Ürünün KDV oranı.
Örn. "5", "12"
supplier_name String Hayır Tedarikçi ismi
Örn. "ŞAHİN" veya "fethi"
brand String Hayır Marka ismi
Örn. "Kısmet" veya "Beko"
categories String Hayır Ürünün kategorileri
Örn. "kolye" veya "kolye, bilezik"
short_desc String Hayır Ürünün kısa açıklaması
desc String Hayır Ürünün açıklaması
tags String Hayır Ürünün etiketleri
Örn. "tag 1" veya "tag 1, tag 2"
sku String Hayır Varyant stok kodu
Örn. "09-1-007"
barcode String Hayır Varyant barkod
Örn. "54496767"
sellable String Hayır Satışa açık mı? Örn. "evet" veya "hayır"
stock_enabled String Hayır Stok takibi yapılsın mı?
Örn. "evet" veya "hayır"
oversell String Hayır Depo harici satışa izin verilsin mi?
Örn. "evet" veya "hayır"
is_active

String

Hayır Ürün aktif mi?
Örn. "evet" veya "hayır"
exp_date Date Hayır Ürünün son kullanma tarihi
alert_at Date Hayır Yeniden sipariş noktası
image_url String Hayır Ürün fotoğraf adresi
Örn. "www.xxxxxxxx.com/images/1.jpg"
is_consign String Hayır Konsinye ürün mü?
Örn. "evet" veya "hayır"
external_id Integer Hayır İstemcinin yerel sunucusundaki ürünün yerel id'sidir. Upload işleminden sonra istemci-sunucu tarafındaki ürünlerin eşlenmesi için kullanılır.
Örn. "external_id": 1212
Hammadde Parametreleri String Hayır Hesabınızda varolan commodity paramtere isimleriyle değer yollanır.
Örn. "Altın" hammaddesini olsun: "Altın": "0.25 gr"
Lokasyon Parametreleri String Hayır Bebek adında bir lokasyon olsun. Örn. Lokasyonda ürün adetii belirtmek için:
"LO:[Bebek]": "15"
Fiyat Parametreleri String Hayır Oluşturulan fiyat kategorilerine göre fiyat belirtilir. Örn. Online Satış Fiyatı (TL) isimli fiyat kategorisi için fiyat
"Online Satış Fiyatı (TL)": "550"
Ürün Özellikleri Parametreleri String Hayır Oluşturulan ürün özelliklerine göre değer belirtilir. Örn. Online Taş Adeti isimli ürün özelliği için değer
"OZ:[Taş Adeti]": "12"

Örnek Ürün veya Varyant oluşturma işleminin cevabı:

// Varyant oluşturma
    {
      "status": "success",
      "products": [
        {
          "operation_id": "211828-254691",
          "external_id": "1212"
        },
        {
          "operation_id": "211829-254692",
          "external_id": null
        }
      ]
    }
   

Anahtar Tür Açıklama
status String Yapılan işlemin başarı durumunu gösterir.
products Array Kobiks sistemine kaydedilen ürünleri temsil eder. 'operation_id' kaydedilen ürünün sunucudaki ürün ve variant id'sini, 'external_id' parametre olarak alınan istemci ürün id'sini belirtir. Eğer external_id parametresi verilmeze cevapta o ürünün external_id'si 'null döner'

Ürün Yaratma Örnek Sorgu

curl -X POST -H "Accept: application/vnd.kobiks-api.v1+json" -H "Content-type: application/json" -H "Authorization: ACCESS_TOKEN"
https://kobiks.com/api/v2/products/import_products.json

 {
  "products":
  [
   {
   "product_name": "Demo Atkı",
   "is_new_product": "evet",
   "vat_rate": "18",
   "supplier_name": "Demo Tedariko",
   "brand": "Tedariko",
   "categories": "Aksesuar",
   "short_desc": "Yaz ve bahar günleri için hafif atkı",
   "desc": "Bu demo atkı üç renkte mevcuttur ve üzerinde Tedariko markası belirtilmektedir.",
   "tags": "Kış 2018, Aksesuar",
   "sku": "9999-1-007",
   "barcode": "54496767",
   "sellable": "Evet",
   "stock_enabled": "Evet",
   "oversell": "Evet",
   "is_active": "Evet",
   "exp_date": "2018-12-15",
   "alert_at": "2012-8-21",
   "is_consign": "Hayır",
   "external_id": "1212",
   "Perakende Satış Fiyatı (TL)": "64",
   "Demo Perakende Dolar": "16",
   "LO:[Demo Mağaza]": "85",
   "LO:[Demo Depo]" : "45",
   "Safir ": "0.11",
   "Yakut": "0",
   "OZ:[Özellik 1 İsmi]": "Kış 2018",
   "image_url": "https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kobikssetup/KobiksDemoImages/images/DemoAtkiMavi.jpg"
   },
   {
   "product_name": "Demo Şapka",
   "is_new_product": "hayır",
   "product_variant_id": "98889-55596",
   "vat_rate": "18",
   "supplier_name": "Demo Tedariko",
   "brand": "Tedariko",
   "categories": "Aksesuar",
   "short_desc": "%100 yün şapka",
   "desc": "Bu demo şapka, kış mevsimlerinde uzun seyahatlerde korunmak için tasarlanmıştır.",
   "tags": "Kış 2018, Aksesuar",
   "sku": "9999-2-090",
   "barcode": "54496767",
   "sellable": "Evet",
   "stock_enabled": "Evet",
   "oversell": "Evet",
   "is_active": "Evet",
   "exp_date": "2018-12-15",
   "alert_at": "2012-8-21",
   "is_consign": "Evet",
   "external_id": "1213",
   "Perakende Satış Fiyatı (TL)": "20",
   "Demo Perakende Dolar": "80",
   "LO:[Demo Mağaza]": "85",
   "LO:[Demo Depo]" : "45",
   "Safir": "0.11",
   "Yakut": "0",
   "OZ:[Özellik 1 İsmi]": "Kış 2018",
   "image_url": "https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kobikssetup/KobiksDemoImages/images/DemoSapkaMavi.jpg"
   }
  ]
 }
 

Ürün Güncelleme

Ürün Güncelleme, ürün yaratma etme işlemi ile aynı şekilde yapılır. Ek olarak "is_new_product" ve "product_variant_id" parametrelerinin verilmesi gerekmektedir.

Nitelik Tür Zorunlu Açıklama
is_new_product String Evet Yeni ürün olup olmadığını belirtir. Ürün güncelleme işleminde bu parametre 'Hayır' olmalıdır.
product_variant_id String Evet Format: "product_id"-"variant_id". Örn. 98898-23332 Bu parametre eksik veya hatalı verilirse sunucu hata üretir. Hata mesajının metni e-posta hesabına gönderilir.

Örnek Ürün veya Varyant güncelleme işleminin cevabı:

// Varyant güncelleme
    {
      "status": "success",
      "products": [
        {
          "operation_id": "211828-254691",
          "external_id": null
        }
      ]
    }
   

Ürünleri Güncelleme Örnek Sorgu

curl -X POST -H "Accept: application/vnd.kobiks-api.v1+json" -H "Content-type: application/json" -H "Authorization: ACCESS_TOKEN"
https://kobiks.com/api/v2/products/import_products.json

 {
  "products":
  [
   {
   "product_name": "Demo Atkı",
   "is_new_product": "hayır",
   "product_variant_id": "98889-55596",
   "vat_rate": "18",
   "supplier_name": "Demo Tedariko",
   "brand": "Tedariko",
   "categories": "Aksesuar, Yüzük",
   "short_desc": "Yaz ve bahar günleri için hafif atkı",
   "desc": "Bu demo atkı üç renkte mevcuttur ve üzerinde Tedariko markası belirtilmektedir.",
   "tags": "Kış 2018"
   }
  ]
 }
 

Ürün veya Varyant Silme İşlemi

Ürün veya varyant silme işlemi için aşağıdaki parametreler gerekmektedir. "variant_id" verilirse sadece varyant silinir.

DİKKAT: "variant_id" parametresi verilmez ise sunucu ürünü tüm varyantları ile birlikte silmeye çalışır. Silinmek istenen ürün veya varyant ile ilişkili geçmişte bir işlem (alış, satış, vs.) yapılmış ise, silinmesine izin verilmez.

Paramatre Tür Zorunlu Açıklama
variant_id Integer Hayır Ürün varyant id.

Örnek Ürün veya Varyant silme işleminin cevabı:

// Varyant silme
  {
   "variant_id": 98646,
   "name": " mavi beyaz ",
   "status": "ok"
  }


    // Product silme
  {
    "product_id": 81872,
    "product_name": " mavi beyaz",
    "status": "ok"
  }
   

Ürün veya Varyant Silme

curl -X DELETE -H "Accept: application/vnd.kobiks-api.v1+json" -H "Content-type: application/json" -H "Authorization: ACCESS_TOKEN"
https://kobiks.com/api/v2/products/PRODUCTID.json

 {
  "variant_id": variant_id
 }
 

Müşteri Yaratma

Nitelik Tür Zorunlu Açıklama
customer_name String Evet İsim veya Marka
kobiks_no Integer Hayır Müşterinin kobiks id'si. Müşteri güncellemek için kullanılır
trade_name String Hayır Müşterinin ticari ünvanı
tax_no Integer Hayır Müşterinin vergi numarası, 10 veya 11 haneli olmalı
tax_office String Hayır Müşterinin kayıtlı olduğu vergi dairesi
code String Hayır Müşterinin cari kodu
discount_rate Integer Hayır Müşterinin yüzdelik indirim oranı
tax_rate Integer Hayır Müşterinin yüzdelik vergi oranı
phone Tel Hayır Müşterinin telefon numarası
fax Tel Hayır Müşterinin fax numarası
email Email Hayır Müşterinin email adresi
web String Hayır Müşterinin web adresi
notes String Hayır Müşteri hakkındaki notlar
address_name String Hayır Müşterinin adres ismi
address1 String Hayır Müşterinin 1. adres satırı
address2 String Hayır Müşterinin 2. adres satırı
city String Hayır Müşterinin adresinin bulunduğu şehir
zip String Hayır Müşterinin adresinin posta kodu
country String Hayır Müşterinin adresinin bulunduğu ülke
address_phone Tel Hayır Müşterinin adresinin telefon numarası
address_fax Tel Hayır Müşterinin adresinin fax numarası
address_email String Hayır Müşterinin adresinin mail adresi
sex String Hayır Müşterinin cinsiyeti
external_id Integer Hayır İstemcinin yerel sunucusundaki müşterinin yerel id'sidir. Upload işleminden sonra istemci-sunucu tarafındaki müşterilerin eşlenmesi için kullanılır.
Örn. "external_id": 1212
Cari Integer Hayır Müşteriye cari girilecekse parametre anahtarının başına Cari:[TL] şeklinde yazılır. Köşeli parantez içindeki değer carinin para birimini belirtir. Eğer müşteriye alacak girilecekse değer pozitif (Örn. "Cari:[TL]": 150); müşteriye borç girilecekse değer negatif (Örn. "Cari:[TL]": -150) olmalıdır.
Örn. "Cari:[TL]": 150
Müşteri Özellikleri String Hayır Müşterini özellikleri parametre anahtarının başına [OZ]:[Özellik] şeklinde yazılır. Kobiks varsayılan olarak 'Evlilik Tarihi' ve 'Doğum Tarihi' özelliklerini oluşturur. Daha fazla özellik kobiks.com'dan oluşturulabilir veya silinebilir.
Örn. "OZ:[Evlilik Tarihi]": ""

Örnek Müşteri oluşturma işleminin cevabı:

{
    "status": "success",
    "customers": [
      {
        "operation_id": 56299,
        "external_id": 488
      },
      {
        "operation_id": 56300,
        "external_id": 8988
      },
      {
        "operation_id": 56301,
        "external_id": null
      },
      {
        "operation_id": 56303,
        "external_id": null
      }
    ]
  }

Anahtar Tür Açıklama
status String Yapılan işlemin başarı durumunu gösterir.
customers Array Kobiks sistemine kaydedilen müşterileri temsil eder. 'operation_id' kaydedilen müşterinin sunucudaki id'sini, 'external_id' parametre olarak alınan istemci müşteri id'sini belirtir. Eğer external_id parametresi verilmeze cevapta o müşterinin external_id'si 'null döner'

Müşteri Yaratma Örnek Sorgu

curl -X POST -H "Accept: application/vnd.kobiks-api.v1+json" -H "Content-type: application/json" -H "Authorization: ACCESS_TOKEN"
https://kobiks.com/api/v2/customers/import_customers.json

 {
  "customers":
  [
   {
   "customer_name": "Demo Musteriko",
   "trade_name": "Demo Müşteri Ltd. Şti.",
   "tax_no": "54615634341",
   "tax_office": "Demo Vergi Dairesi",
   "code": "DEMOMUST",
   "discount_rate": 10.0,
   "tax_rate": 12,
   "phone": "(212) 444-1891",
   "fax": "(212) 444-1892",
   "email": "demomusteri@demomusteri.com",
   "web": "http://www.demomusteri.com",
   "notes": "En iyi beş müşteriden biri",
   "address_name": "Demo Müşteriko Merkez Ofis",
   "address1": "Demo Müşteri Sok No 4",
   "address2": "Karaköy",
   "city": "İstanbul",
   "zip": "34000",
   "country": "Türkiye",
   "address_phone": "(212) 444-1812",
   "address_fax": "(212) 444-1813",
   "address_email": "demotedarikci@demotedarikci.com",
   "sex": "Belirtilmemiş",
   "external_id": 250,
   "Cari:[TL] (Opsiyonel)": 500,
   "OZ:[Doğum Tarihi] (Opsiyonel)": "",
   "OZ:[Evlilik Tarihi] (Opsiyonel)": ""
   },
   {
   "customer_name": "Demo Musteri",
   "trade_name": "Demo Müşteri Ltd.",
   "tax_no": "45166544341",
   "tax_office": "Demo Vergi Dairesi",
   "code": "DEMOMUST",
   "discount_rate": 0.0,
   "tax_rate": 18,
   "phone": "(212) 444-9118",
   "fax": "(212) 444-9281",
   "email": "musteri@musteri.com",
   "web": "http://www.musteri.com",
   "address_name": "Demo Müşteri Merkez Ofis",
   "address1": "Demo Müşteri Sok No 5",
   "address2": "Kadıköy",
   "city": "İstanbul",
   "zip": "34000",
   "country": "Türkiye",
   "address_phone": "(212) 444-8558",
   "address_fax": "(212) 444-8559",
   "address_email": "demomust@demomust.com",
   "sex": "Belirtilmemiş",
   "external_id": 250,
   "Cari:[TL] (Opsiyonel)": -250,
   "OZ:[Doğum Tarihi] (Opsiyonel)": "",
   "OZ:[Evlilik Tarihi] (Opsiyonel)": ""
   }
  ]
 }
 

Müşteri Güncelleme

Müşteri Güncelleme, müşteri yaratma etme işlemi ile aynı şekilde yapılır. Kritik olan kobiks_no parametresinin doğru verilmiş olmasıdır.

Müşterinin bir adresi güncellenecek ise ilgili 'address_name' parametresi verilmelidir.Örnek Müşteri güncelleme işleminin cevabı:

{
    "status": "success",
    "customers": [
      {
        "operation_id": 56299,
        "external_id": 488
      }
    ]
  }

Cevapta bulunan 'status' anahtarı isteğin durumunu belirtir. 'customers' ise kaydedilen müşterileri, 'operation_id' kaydedilen müşterinin sunucudaki id'sini, 'external_id' parametre olarak alınan istemci müşteri id'sini belirtir. Eğer external_id parametresi verilmeze cevapta o müşteri external_id'si 'null döner'


Müşterileri Güncelleme Örnek Sorgu

curl -X POST -H "Accept: application/vnd.kobiks-api.v1+json" -H "Content-type: application/json" -H "Authorization: ACCESS_TOKEN"
https://kobiks.com/api/v2/customers/import_customers.json

 {
  "customers":
  [
   {
   "customer_name": "Müşteri Demo",
   "kobiks_no": 56299
   }
  ]
 }
 

Müşteri Silme

Müşteri silmek için müşterinin id'sinin verilmiş olması gerekir.

Örnek Müşteri güncelleme işleminin cevabı:


   {
    "customers": [
    {
     "customer_name": "Shoplatitude.com.tr",
     "kobiks_no": 56299
    }
    ]
   }

Müşteri Silme

curl -X DELETE -H "Accept: application/vnd.kobiks-api.v1+json" -H "Content-type: application/json" -H "Authorization: ACCESS_TOKEN"
https://kobiks.com/api/v2/customers/CUSTOMERID.json

Tüm Faturalar

Nitelik Tür Zorunlu Açıklama
begin_time Date Evet Listelencek faturaların başlangıç tarihini belirler. Örn '2019-05-01 14:41:23'
end_time Date Evet Listelencek faturaların bitiş tarihini belirler. Örn '2019-05-01 14:41:23'

Örnek Faturalar çekme işleminin cevabı:


    [
     {
        "id": 104279,
        "type": "RetailSaleInvoice",
        "subTotal": "10.0",
        "discount": "0.0",
        "tax": "1.525424",
        "total": "10.0",
        "issuedDate": "17-05-2019 23:22",
        "curator": "Demo Kasiyer",
        "associate": {
          "id": 62112,
          "name": "Demo Musteri2",
          "eInvoiceStatus": null,
          "isUnknown": false,
          "address": {
            "id": 60219,
            "name": "Demo Musteri2",
            "address1": "",
            "address2": "",
            "city": "",
            "zip": "",
            "country": "",
            "phone": "",
            "email": "",
            "fax": null,
            "tradeName": "Demo Musteri2",
            "tradeType": "business",
            "taxOffice": "",
            "taxNo": "12321321",
            "addressType": "dual"
          }
        },
        "assistant": null,
        "store": "Demo Mağaza",
        "lineItems": [
          {
            "id": 307326,
            "price": "10.0",
            "quantity": 1,
            "total": "10.0",
            "discount": "0.0",
            "notes": null,
            "orderable": {
              "id": 170238,
              "sku": "9999-5-001",
              "isUnknown": false,
              "price": "10.0",
              "priceCategory": {
                "id": 83,
                "name": "Perakende Satış Fiyatı (TL)",
                "currency": {
                  "id": 1,
                  "iso": "TRY"
                },
                "priceType": "retail_sell",
                "priceDataType": "decimal",
                "taxIncluded": true,
                "isDefault": true
              },
              "productId": 132467,
              "img": "https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kobikssetup/KobiksDemoImages/images/DemoCepMendiliMavi.jpg",
              "taxRate": 18,
              "baseUnit": "pcs",
              "name": "Demo Cep Mendili Mavi"
            },
            "orderLineItemId": 328663,
            "returnedQuantity": 0,
            "discountRate": 0
          }
        ],
        "currency": "TRY",
        "notes": "",
        "paymentSchedules": [
          {
            "id": 60761,
            "transactions": [
              {
                "id": 55058,
                "paymentType": "cash",
                "amount": "10.0"
              }
            ],
            "dueAt": "17 May",
            "paidAmount": "10.0",
            "totalAmount": "10.0"
          }
        ],
        "createdAt": "17-05-2019 23:22",
        "updatedAt": "17-05-2019 23:22",
        "paymentStatus": "fully",
        "code": "27190517112063",
        "serialNo": null,
        "sequenceNo": null,
        "slipNo": null,
        "zNo": null,
        "okcNo": null,
        "okcDate": null,
        "returnInvoices": []
     }
    ]
   

Anahtar Tür Açıklama
id Integer Faturanın Kobiks sistemindeki id'sidir
type String Faturanın tipini temsil eder.
subTotal Integer Faturanın ara toplam değeridir.
discount Integer Faturanın toplam indirimidir. Birimi miktardır. Örn: 300, 300 TL indirim yapıldığını temsil eder.
tax Integer Faturanın Toplam vergi değeridir. Birimi miktardır.
total Integer Faturanın toplam tutar değeridir.
issuedDate Date Faturanın kesildiği tarihtir. Türü: 'dd-mm-YY HH:MM'
curator String Faturayı kesen sorumlu kişinin adı ve soyadı bilgisini verir.
associate Object Müşteri/Tedarikçi hakkında genel bilgi verir. Fatura alış ise tedarikçi; satış ise müşteri bilgisi verir.
eInvoiceStatus String Müşteri/Tedarikçi'nin eFatura mükellefi olup olmadığı biligisini verir. Null değeri, bu bilginin GIB sisteminden henüz çekilmediği anlamına gelir.
assistant String Müşteriden sorumlu kişidir. 'Null' gelebilir.
store String Faturanın kesildiği mağazanın ismini verir.
lineItems Array Faturanın fatura kalemlerini temsil eder. Fatura kalemindeki 'price' fatura kaleminin miktarı, 'quantity': adet, 'total': toplam değer, 'discount': indirim, 'notes': notlar, 'orderable': ürün bilgisini(Ürün veya Hizmet olabilir), 'returnedQuantity': eğer dönüş fatuası var ise bu fatura kaleminden ne kadar iade edildiği, 'discountRate': indirimin oransal karşılığı bilgilerini verir.
currency String Faturanın para birimidir.
Para birimleri: 'TRY', 'USD', 'EUR', 'CNY', 'KRW', 'INR', 'GBP', 'JPY', 'RUB', 'CHF'
notes String Faturanın notları.
paymentSchedules Array Faturanın Ödeme planlarıdır. Bir ödeme planı içindeki 'transactions': plana ait ödeme bilgilerini verir ('paymentType': ödeme şekli, 'amount': ödenen miktar). 'dueAt': Vade bilgisini verir. 'paidAmount': ödeme planının ödenmiş miktarını, 'totalAmount' ödeme planının ödenecek miktarını belirtir.
createdAt Date Faturanın oluşturulduğu tarihtir. Türü: 'dd-mm-YY HH:MM'
updatedAt Date Faturanın güncellendiği tarihtir. Türü: 'dd-mm-YY HH:MM'
paymentStatus String Faturanın ödeme durumunu gösterir. 'none': ödeme yapılmadı, 'partial': kısmi ödeme, 'fully': ödeme tamamlandı.
code String Kobiks tarafından üretilen fatura kodudur. Fatura resmileştirildikten sonra faturanın seri ve sıra numaralarına ilgili bilgiler yazılır. Code alanı ise sıra no(sequenceNo) ile aynı değeri alır.
serialNo String Faturanın seri numarasıdır.
sequenceNo String Faturanın sıra numarası.
slipNo String Faturanın slip no.
zNo String -.
okcNo String -.
okcDate String -.
returnInvoices Object Faturanın iade faturalarıdır. içeriğindeki veri fatura bilgisinin aynısıdır.

Fatura türleri şu şekildedir:
'RetailSaleInvoice': Perakende satış faturası
'RetailSaleReturnInvoice': Perakende satış iadesi faturası
'WholeSaleInvoice': Toptan satış faturası
'WholeSaleReturnInvoice': Toptan satış iadesi faturası
'OnlineSaleInvoice': Online satış faturası
'OnlineSaleReturnInvoice': Online satış iadesi faturası
'ConsignmentSaleInvoice': Konsinye satış faturası
'ConsignmentSaleReturnInvoice': Konsinye satış iadesi faturası

Tüm Faturaları Çekme

curl -X GET -H "Accept: application/vnd.kobiks-api.v1+json" -H "Content-type: application/json" -H "Authorization: ACCESS_TOKEN"
https://kobiks.com/api/v2/invoices.json

 {
  "begin_time": "2019-05-01",
  "end_time": "2019-05-30"
 }
 

Fatura Kodlarını Güncelleme


Nitelik Tür Zorunlu Açıklama
update_invoices_params Array Evet Kodları güncellenecek tüm faturalar bir dizide tutulmalıdır ve 'update_invoices_params' anahtarına değer olacak şekilde istek gövdesi ayarlanıp istek atılmalıdır.
id Integer Evet Kodu güncellenecek faturanın Kobiks id'sidir.
code Integer Evet Kodu güncellenecek faturanın güncel kod değeridir.

Örnek Fatura Kodu güncelleme işleminin cevabı:

{
    [
     {
       "id": 111111111,
       "code": "abcde"
     },
     {
       "id": 2222222222,
       "code": "wvxyz"
     }
   ]

Anahtar Tür Açıklama
id Integer Faturanın Kobiks sistemindeki id'sidir
code String Faturanın güncel fatura kodudur.

Faturaları Güncelleme

curl -X POST -H "Accept: application/vnd.kobiks-api.v1+json" -H "Content-type: application/json" -H "Authorization: ACCESS_TOKEN"
https://kobiks.com/api/v2/invoices/update_codes.json

{
 "update_invoices": {
   "update_invoices_params":
    [
     {"id": 104132, "code": "abcde"},
     {"id": 104133, "code": "fghjlk"}
    ]
  }
 }