Ücretsiz Kullan

Gizlilik Politikası

Taraflar ve Konu

İşbu Sözleşme, Kobiks Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş. markası olan Kobiks (bundan böyle "Kobiks" veya "Biz" olarak anılacaktır) ile Kobiks.com sitesinde Kobiks'in yazılım hizmetlerini kullanmak üzere kayıt olan, gerçek ve tüzel kişiler (bundan böyle "Kullanıcı" veya "Siz" olarak anılacaktır) tarafından paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. Gizlilik Politikası, Kullanıcı ile akdedilen Kullanıcı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.

 

Tanımlar

Kobiks: Kobiks Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin Kobiks markası altında veya Kobiks.com sitesinde sunulan yazılım hizmetlerini ifade eder.
Kullanıcı: Kobiks'in hizmetlerini elektronik ortamda kullanan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder.
İçerik: Kobiks'e Kullanıcılar tarafından yüklenen veya girilen tüm içerik, tasarım, fikir ve çözümleri ifade eder.
Hizmet Olarak Yazılım veya "HOY": Kobiks'in bulut tabanlı yazılım hizmetlerini ifade eder.
Kobiks.com: http://Kobiks.com internet sitesinde sunulan yazılım hizmetlerini ifade eder.
Paket: Kobiks hizmetlerinin sunulması karşılığında Kullanıcı'ların, paket değişikliği kapsamındakiler de dahil olmak üzere farklı adlar altında alabileceği ücretleri içeren fiyat cetvelini ifade eder
İş Ortağı: Kullanıcı'nın ihtiyaç duyduğu bir takım çözümleri ve servisleri sunabilmek için Kobiks'in beraber çalıştığı firma ve firmaları ifade eder.
Üyelik: Kullanıcı tarafından oluşturulan Kobiks internet sitesindeki aktif Kullanıcı hesabını ifade eder.
Platform: Kobiks.com sitesinde sunulan yazılım hizmetlerinin teknolojik alt yapısını ifade eder.

 

Genel Hükümler

Kullanıcı tarafından Kobiks'e yüklenen İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetindedir. Kobiks, bu İçerik’i Kullanıcı’nın önceden onayını almaksızın açıklamayacak veya satmayacaktır.

Kobiks, Kobiks.com üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen İçerikleri’i Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kapsamda Kobiks, İçerikler’i kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Kullanıcı’nın Kobiks’e onay vermesi halinde ödeme işlemleri, fatura kesimi ve işlenmesi, banka entegrasyonu, Kullanıcı’nın erişimine izin verdiği üçüncü kişi uygulamaları ve doğrudan pazarlama gibi amaçlarla Kulllanıcı’nın verdiği onay çerçevesinde İçerikler işlenebilir, saklanabilir ve Kobiks ile ortakları tarafından Kullanıcı’nın talep ettiği hizmetleri sağlamak üzere üçüncü kişilere devredilebilir.

Kobiks, İçerikler’i fatura gönderilmesi, ödeme bilgilerinin paylaşılması gibi talep edilen hizmetlerin sağlanması amacıyla diğer kullanıcılara açıklayabilecektir. Kullanıcı’nın diğer kullanıcıya ait İçerikler’i kullanmak istemesi halinde ilgili kullanıcıdan onay alacak ve İçerikler’i alınan bu onay kapsamında kullanacaktır.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Kobiks.com’daki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlere ilişkin bakım ve destek, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Kobiks’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla da işleyebilecek, saklayabilecek ve üçüncü kişilere aktarabilecektir.

Kobiks, Kullanıcı’nın Kobiks.com sitesi üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek; istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, Kobiks ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında ve bağış kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına iletebilir.

Kobiks.com sitesi üzerinden düzenlenebilecek olan periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren ve kişisel bilgilerinin işlenmesi konusunda rıza gösteren Kullanıcılar’dan talep edilen bilgiler, Kobiks tarafından bu kişilere doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılabilecektir.

Kobiks ayrıca, aşağıdaki koşulların varlığı halinde Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir:

  • Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ilgili ifşanın zorunlu olması,
  • Yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi,
  • Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Kobiks gereken hallerde kullanıcıların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Kobiks, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir.

Kobiks üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Kobiks’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kobiks, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Kobiks.com’da yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Kobiks’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Kobiks.com’da yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Kobiks ile
hemen tanışın

Üstelik e-fatura, gelir gider ve nakit akışı yönetimi ücretsiz!

Hemen kullanmaya başla