Ücretsiz Kullan

Home Ofis Nedir? Home Ofis Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şirket Kuruluşu ve Yönetimi - 12.11.2022

Home Ofis Nedir? Home Ofis Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Home Ofis Nedir?

Evden çalışma sistemi olarak tanımlanan home ofis, kendi işini yapan ya da herhangi bir firmada çalışan kişilerin evlerinin belli bir bölümünü ofise çevirerek işlerini idam ettirdiği bir köşe ya da odadır. Home ofis, aynı zamanda belli bir mekan adlandırılmasının yanı sıra kişinin çalışma ortamını ifade etme amacıyla kullandıkları bir terimdir. Herhangi bir işletmeye bağlı olan bir çalışan yarı zamanlı ya da tam zamanlı olarak home ofis yönetimiyle çalışabilmektedir. Kendi işletmesini kuran çalışanlar ise evden ayrılmadan çalışmalarını home ofis yönetebilirler. Çalışanlarını home ofis çalışmaya teşvik eden işverenler hem çalışanlarının doğal ortamlarında daha verimli iş çıkarmasını hem de maliyetin düşmesini hedeflemektedir. Gün içerisinde ulaşım masrafı için harcanan miktar, trafikte kaybedilen vakit vs. gibi dezavantajlar göz önünde bulundurulduğunda her şirket olmasa da birçok şirket bu yöntemi benimsemiştir.

Kimi şirketler home ofis yönetim biçimini avantajlı taraflarıyla ele alarak mantıklı bulurken kimi şirketler ise dezavantajlarıyla ele alarak oldukça mantıksız bulup home ofis sistemini uygulamamaktadır. Avantajları, dezavantajları, nasıl kurulduğu, yasal olup olmadığı, sistemin kurulması için gerekli şartlar gibi birçok bilgi kişiler tarafından bilinmemekte ya da eksik bilinmektedir. Home ofis sistemine geçmek isteyen potansiyel şirketler ve kişilerin olası hatalarını ortadan kaldırmak adına bilgiler şu şekilde derlenmiştir:

Home Ofis Şahıs Şirketi Modeli

Vergi Dairesi, evde şirket kurmak için müsaade etmektedir. Genel olarak çok düşük ölçekli, evden yürütülerek internet üzerinden yapılan satışlar veya yapılacak işin basit usul mükellef kapsamında değerlendirilmediği durumlarda ev adresi gösterilerek evde şahıs şirketi kuruluşu yapılabilmektedir. Şahıs firmaları en çok tercih edilen şirket türü olarak bilinmektedir. Diğer şirket türleri ile kıyaslandığında daha düşüktür ve tek bir kişi tarafından yönetilebilirler. Evde kişinin şahıs şirketi açması durumunda gerekli yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu yükümlülükler, yapılan işler veya satılan mallar neticesinde fatura kesmek, gerekli beyannameleri dönemlerinde vermek denilebilir. Beyanname verebilmek için bir serbest muhasebeci mali müşavir ile anlaşılması gerekmektedir.

Home ofis şirket kuruluşunun ardından tüm süreç online olarak takip edilebilir. Tamamlanan bu işlemlerin ardından vergi levhası çıkarmak ve vergilerin takibi gibi tüm sorgu ve işlemler gerçekleştirilebilir. İşlemlerin online yapılması durumunda oldukça hızlı ve pratik olacaktır.

Home Ofis Şirket Nasıl Kurulur?

Ticari faaliyetlerini evinden sürdürmek isteyen kişiler ister bir ofis tutabilirler isterlerse de evlerinin bir bölümünü home ofis olarak belirleyebilir, bu alanlarını çalışma köşesine çevirebilirler. Şahıs şirketi kurma aşamasında eve gelen memura home ofis köşesinin gösterilmesi adına ideal home ofisi oluşturmalı ve gerekli evraklar toplanarak teslim edilmelidir.

Home Ofis Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Evraklar

 • Ticari faaliyetlerin gerçekleştirileceği evin adresi
 • Bir adet noterden alınmış imza beyannamesi
 • Nüfus cüzdanı
 • Fotoğraf
 • Mali müşavirlik işlemleri için vekalet

Home Ofis Şahıs Şirketi Kurma Maliyeti

 • 1 adet nufus cüzdanı sureti
 • 2 Adet ikametgah
 • İmza beyannamesi noterden 103,00 TL civarında
 • Muhasebeci Vekaleti 192,00 TL civarında
 • Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi
 • Ayrıca fatura basımı – kaşe yapımı vb. muhtelif giderler için 300,00 TL ‘ lik bir bütçe ayırmanız da yerinde olacaktır.

Diğer şirket modelleri gibi home ofis şirket kurarken de belli bir miktar maliyet olur fakat home ofis şirket modeli diğer şirket modellerine oranla maliyet açısından oldukça düşüktür. 

Home Ofis Şahıs Şirketinin Aylık Giderleri

 • Bağ-Kur prim ödemesi (bu konuda 29 yaş altı girişimciler için destekler bulunmaktadır. Yazının devamında detaylarını görebilirsiniz.)
 • Muhasebeci ücreti
 • KDV
 • 3 ayda bir yapılacak stopaj ödemesi (detayı için bir alttaki başlığı okuyunuz.)
 • Gelir-geçici vergi
 • Fatura giderleriniz
 • Yıllık defter tasdik ücreti
 • Damga vergisi
 • Kira

Home Ofis Şahıs Şirketinde Stopaj Vergisi Ödenir mi?

Ev adresinizde kurmuş olduğunuz şahıs şirketine ait stopajla ilgili iki yaklaşım bulunmaktadır. Bu iki yaklaşım evin mülkiyetinin şirketi kuran kişide olup olmamasına göre değişir. Eğer ev şirket sahibi ya da anne-babasının üzerine ise stopaj ödenmesine gerek yoktur. Ancak mülkiyet bir başkasına ait yeni ev kiralık ise brüt kira ücreti üzerinden %20 stopaj ödemeniz gerekmektedir.

Home Ofis Şirket Kurma Aşamasında Bilinmesi Gerekilenler

 1. Şirket adresi olarak gösterilen ev, kişiye ya da 2. dereceden akrabasına ait olması durumunda kira kontratı düzenlenmesine gerek yoktur. Böyle bir durumda muvafakatname düzenlenmesinde fayda vardır.
 2. Home ofis şahıs firmalarında elektrik, su, doğalgaz gibi giderlerin yarısı şirkete gider olarak yapılabilmektedir
 3. Şirket kurulduğu tarihten itibaren Bağ-Kur’a kayıt olma yükümlülüğü bulunmaktadır. Eğer kişi aynı anda başka bir firmada SSK’lı olarak çalışmakta ise Bağ-Kur yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ayrıca şirketi kuran kişinin 29 yaş altında olması durumunda 3 yıl boyunca 75.000 TL ile sınırlı olmak kaydı ile gelir vergisi muafiyeti bulunmaktadır. Ayrıca bu kapsama giren kişilerin Bağkur primleri 1 yıl süre ile devlet hazinesinden ödenmektedir.

Home Ofis Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları

 1. Düşük Kuruluş Ücretleri: Şahıs şirketleri Limited ve Anonim şirketlere nazaran çok daha cüzi ücretlerle ve çok daha kısa sürede kurulabilir ve aynı şekilde kapatılabilirler. Home ofis şeklinde kurulan şahıs şirketlerinde ise ekstra kira, elektrik, su, doğalgaz ücretleri, mobilya vb. ekipmanların maliyetleri gibi birçok harcamadan kaçınılabilinir.
 2. Konforlu çalışma ortamı: Ofis ortamında satın alınan sandalye, masa türevi araç gereçler sağlık ya da konfordan ziyade maliyet göz önünde bulundurularak satın alınır. Home ofis çalışma durumunda ise kişi kendi işinin patronudur. Kendi rahat ve konfor alanına uygun olarak araç gereçlerini tercih edebilir, istediği şekilde kendi ortamını dekore edebilir.
 3. Sessiz ortamda çalışma: Ofis ortamlarında kişi topluluğa uyum sağlayarak adapte olmak zorundadır. Çalışma ortamındaki kişilerin yaptığı gürültü oldukça rahatsız etmesine karşın kişinin yapabileceği çok fazla bir şey yoktur. Home ofis çalışma durumunda kişi dengeyi kendisi kurar ve gerekli konsantreyi sağlayabilir.
 4. Stressiz iş ortamı: Ofis ortamında kişilerin oluşturduğu stres düzeyi oldukça fazla iken, ev ortamında yalnız çalışan birey ofis ortamına oranla stresten oldukça uzaktır.
 5. Harici masraflardan kaçınma: Gün içinde ofiste geçirilen süreçte yol, yemek gibi birçok masraf ortaya çıkarken, home ofis çalışan birey bunların hiç birini karşılamak zorunda kalmaz.
 6. Çalışma esnekliği: Kişi kendi çalışma planını kendisi hazırlar, belirli saat aralıklarında çalışmak zorunda değildir. Hasta olması durumunda ya da herhangi bir işi çıkması durumunda esneklikten yararlanabilir.

Home Ofis Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları

 1. Konsantrasyon: Her ne kadar ofis ortamında kişilerin yaptığı gürültüden home ofis çalışanı kurtulsa da, yalnız yaşamayan bir kişi için ev ortamında bulunan diğer aile üyeleri de gürültü açısından potansiyel tehlikedir. Ya da yolda alt komşuda vs. yapılan herhangi bir tadilat işi odaklanmada problem yaratabilir.
 2. Diğer işler: Ofiste çalışan bireyin tek odağı masasının üstünde bulunan işlerken, Home ofis çalışan birey, evde bulunan diğer bulaşık,çamaşır, yemek gibi işlere de bakmak zorundadır. Ekstra işler olması sebebiyle kişi işlerini geciktirebilir ya da işten aldığı verimi düşürebilir.
 3. Bitmeyen işler: Home ofis çalışan kişi ofiste çalışan kişiler gibi belirli saat aralıklarında çalışmazlar. Bu sebepten dolayı birçok kişi acil arama, acil iş adı altında 7-24 home ofis çalışan kişiden ekstra iş talep edebilmektedirler.
 4. Otokontrol: Ev ortamının verdiği rahatlıkla birlikte kişi elinde bulunan işleri sürekli ertelemeye, önceliklerini değiştirmeye meyilli olabilir. Yarım kalan diziler, arkadaş buluşmaları derken işlerin son teslim tarihi geçebilir, kişi sorumluluk bilincinden uzaklaşabilir.

Kendi işini kendi kuran birçok home ofis çalışanı için bahsi geçen avantajlar ve dezavantajlar kişiyi kapsamaktadır. En iyi yanlarından biri olarak kişi kendi işinin patronudur ve çalışma şartlarını kendi belirlemektedir. Bunların dışında eğer kişi herhangi bir şirkete bağlı olarak home ofis çalışıyor ise, şirket tarafından belirlenen şartlara uyma zorunluluğu vardır. Home ofis çalışma imkanı sunan birçok şirket, çalışanlarının 9-5 mesai saatine bağlı kalmalarını talep etmektedirler. Arada bulunan verimlilik oranını göz önünde bulunduran şirket sahiplerinin bazıları, home ofis çalışma şekli yerine, şirket adına çalışan Freelancer çalışanları tercih etmektedirler. Bu sayede Freelancer çalışanlarına ortaya çıkardıkları iş tutarınca ödeme yaparak boş geçen mesai saatlerini faturalandırılmamış olurlar .

Home Ofis Yasal Mı?

Bir diğer önem arz eden ve birçok kişi tarafından cevabı bilinmeyen soru ise home ofis çalışma şeklinin yasal olup olmadığıdır. Çağın en büyük kolaylıklarından biri olan home ofis çalışma stilinin yürütülmesinde yasal olarak herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kişi home ofisini kullanarak vergi levhasını alabilir, şahıs şirketinin kurulumunu yapabilir, müşterilerine fatura keserek vergi mükellefi olarak ticari faaliyetlerini sürdürebilir. Home ofis yapılandırıldığı takdirde kişi, yasal süreçte çalışma yerini home ofis olarak belirtebilir, adresi resmi iş adresi olarak belirtebilir. Home ofis sistemi amacına uygun kullanıldığı müddetçe yasaldır. Kişi home ofis çalışmaya başlamadan önce bir muhasebeci yardımıyla ya da yasal prosedüre hakim olma durumunda kendi gerekli mecralara başvurarak vergi levhasını alabilir. Aynı şekilde ilgili yere başvuruda bulunarak home ofis için çalışma ruhsatı edinebilir.

Home Ofis Hangi İş Türleri İçin Uygundur?

Home ofis şahıs şirketleri günümüzde e-ticaretin popüler olması ile birlikte evden online ürün satışı yapmak isteyen bireyler için ilk tercih olmaktadır. Özellikle Trendyol, HepsiBurada gibi pazaryerlerinde mağaza açan bireyler vergisel yükümlülüklerini yerine getirebilmek kurulumu kolay olan bu şirket türünü seçmektedirler. E-ticaret dışında sosyal medya aracılığı ile gelir elde edenler, yazılım, tasarım danışmanlık, emlakçılık, kurye faaliyetleri, organizasyon hizmetleri gibi alanlarda hizmet veren bireyler de home ofis şahıs şirketi kurarak hizmet vermeyi iilk tercih olarak görmektedirler.

Şahıs Şirketinizi Kurarken Kobiks'in Ücretsiz Danışmanlığından Faydalanın

Hemen ücretsiz hesap oluşturarak oturduğunuz yerden, ister bilgisayarınızdan isterseniz de cep telefonunuzdan şirket kuruluş işlemlerinizi başlatabilir, tüm süreci online olarak takip edebilirsiniz. Tüm işlemler boyunca Kobiks'in uzmanları gerekli belgeler, prosedürler vb. konularda size ücretsiz yol arkadaşlığı yapar ve şirket kuruluşunuzu gerçekleştirirler. Hatta dilerseniz e-dönüşüm sürecinde de yanınızda olurlar. Bu sayede dakikalar içerisinde e-fatura kesebilirsiniz. Üstelik e-fatura, gelir gider ve nakit akışı yönetimi araçlarını da tamamen ücretsiz kullanabilirsiniz.

kobiksi ücretsiz kullanın

Üstelik e-fatura, gelir gider ve nakit akışı yönetimi ücretsiz!

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!

Kobiks'in ücretsiz e-bültenine katılarak yeni özelliklerden ve en son gelişmelerden anında haberder olabilirsin.

  Kobiks ile
  hemen tanışın

  Üstelik e-fatura, gelir gider ve nakit akışı yönetimi ücretsiz!

  Hemen kullanmaya başla