Ücretsiz Kullan

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Maliyetleri Nelerdir? - 2022

Şirket Kuruluşu ve Yönetimi - 12.09.2022

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur? Maliyetleri Nelerdir? - 2022

Şahıs Şirketi Nedir?

İçerisindeki tüm alacak, yönetim ve borç sorumluluğunun sahibine ait olduğu şirket türüne şahıs şirketi adı verilmektedir. Diğer şirket türlerine göre kurulumu çok daha kolaydır. Şahıs şirketlerinde kişi ile işletme arasında hukuken bir ayrım yapılmamaktadır. Şahıs şirketi kuruluşu da bu bağlamda basit bir şekilde gerçekleştirilir. İlgili şirket türünü tek başınıza ya da birden fazla ortağa sahip olarak kurabilirsiniz. Ortak sorumlulukları sınırsızdır. Yani ortaklar, aynı zamanda şirket borçlarından da sorumlu olur. Ortaklık devri, devir aşamasındayken tüm ortakların onayına tabi tutulur. Bu nedenle diğer şirket türlerine göre devir işlemleri daha zor olmaktadır.

Şirketin kuruluşu ya da kapanışı, diğer şirketlere göre daha kolay olan şahıs şirketinde bu işlemler kısa süreler içerisinde yapılabilir. Şahıs şirketinin kurucusu ve ortakları, diledikleri takdirde tüzel kişilik de oluşturabilir. Fakat şahıs şirketlerinde tüzel kişiliklerin işleyiş şekli diğer şirket türlerinden daha farklı olmaktadır. Şahıs şirketinde her ne kadar tüzel kişilik oluşturulabilse de şirketin borçlarından her daim kurucu ve ortaklar sorumludur. Bu sorumluluk, ilgili kişilerin tüm mal varlığını içermektedir.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Şahıs şirketi hakkında bilgi verdikten sonra şahıs şirketi kuruluşu aşamalarına geçebiliriz. Şahıs şirketi kurmak için aşağıdaki aşamaları tamamlamanız gerekir.

 • Gerekli belgelerin toplanması sağlanır.
 • Şirket tescili sağlanır.
 • Vergi hesap numarasına dair gerekli başvuru yapılır.
 • Defterler alınarak tasdik ettirilir.
 • Yoklama tutanağının düzenlenmesi sağlanır.
 • Vergi hesap numarası alınır.

Takip eden süreçte ise vergi levhası ve yazar kasa levhası alınır. Aynı zamanda gider pusulası ve fatura irsaliyelerine dair belgeler bastırılır. Daha sonrasında sicil gazetesinde ilan verilir. Faaliyet koluna göre ilgili odaya kayıt yaptırılır. İş yeri çalıştırma ve açma ruhsatı adım adım takip edilerek devam edilir. Şahıs şirketine dair ruhsatta hafta tatili ruhsatı, hafta sonu dönemlerine dair olanaklar ve bayram günleri belirlenir. SGK ve Bağ – Kur işlemleri de tamamlandığında şirketinizin kurulumu gerçekleştirilebilir.

Peki, şahıs şirketi kuruluşu aşamalarında istenen ve gerekli olan belgeler nelerdir? Evrak beyanı, şirket kuruluşunda en önemli aşamalardan birisidir. Beyana tabi evraklar mevzuat gereğince belirlenir ve eksiksiz bir şekilde beyan edilmesi gerekir.

Şahıs Şirketi Türleri Nelerdir?

Şahıs şirketleri, Türk Ticaret Kanunu’na göre üç farklı türe ayrılır. Bunlar; adi ortaklıklar ile komandit ve kolektif şirketlerdir. Ama yukarıda da belirttiğimiz üzere şahıs şirketi kurma işlemi pratikte daha çok tek kişi olarak faaliyet gösterecek işletmeler için tercih edilir. Söz konusu üç şahıs şirketi türünün özelliklerini kısaca şu şekilde açıklayabiliriz:

 • Adi Ortaklıklar: Bu şirketlerin ortaklarının varlıklarından bağımsız herhangi bir varlığından söz edilemez. Sermaye şirketlerin sahip olduğu tüzel kişilik, adi ortaklıklarda bulunmaz.
 • Komandit Şirket: Bu tip şirketlerde ortakların bir kısmının sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı belirli bir miktarda sınırlı iken diğer ortakların sorumlulukları sınırsızdır. Bu şartlar kurulum aşamasında yapılan sözleşme ile belirlenir.
 • Kolektif Şirket: Hiçbir ortağın şirket alacaklılarına karşı sorumluluğunun sınırlanmadığı bir yapıyı işaret eder. Çok yaygın görülmemekle birlikte genel yapısı itibarı ile şahıs şirketleri ve limited şirketler arasındaki bir geçiş formu olarak değerlendirilebilir.

Şahıs Şirketi Ve Limited Şirketi Arasındaki Fark

 • Limited şirketinin kurulması 2-3 gün sürebilirken, şahıs şirketi 1 gün içerisinde kurulabilir.
 • Limited şirketinin kuruluşu için 10.000 TL maliyet gerekirken şahıs şirketinin kuruluşu için maliyet çok daha azdır.
 • Limited şirketlerin ödemekle yükümlü oldukları vergi %15 iken, şahıs şirketinin ödemekle yükümlü oldukları vergi oranı %15 - %40 aralığındadır.

Şahıs Şirketi Ve Anonim Şirket Arasındaki Fark

 • Şahıs şirketleri 1 gün içerisinde kurulabilirken, anonim şirketler ortalama 2-3 gün içerisinde kurulmaktadır.
 • Şahıs şirketlerinin kuruluşu için herhangi bir sermaye şartı yoktur oldukça düşük bir maliyetle kurulması mümkündür fakat anonim şirketler için ilk etapta 50.000 TL sermaye gerekmektedir.
 • Şahıs Şirketinin ödemesi gereken vergi tutarı elde ettiği gelire göre %15- %40 arasında değişiklik gösterirken, anonim şirketlerde %22 oranı ile sabit vergi ödenmektedir.
 • Şahıs şirketlerinin kuruluşu gibi kapatılması da 1 günde gerçekleşebilir fakat anonim şirketler kuruluşundan sonra ilk 6 ay şirketlerini kapatamazlar. anonim şirketlerinin kuruluşu kapatması ortalama 1 yıl sürebilir.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Vesikalık Fotoğraf,
 • Müşavirlik İşlemleri İçin Vekâlet Örneği,
 • T.C. Kimlik Fotokopisi,
 • İmza Beyannamesi,
 • İkametgâh Adresi,
 • Araç Alım Senedi Ya Da Ruhsatı (varsa).

Şahıs şirketi nasıl kurulur sorusunu soran herkesin bu evrakları bilmesi ve eksiksiz bir şekilde beyan etmesi gerekmektedir. Çünkü ilgili kuruluşlarca belgelerin tamamlanması için ek süre tanınmamaktadır. Bu nedenle başvuru sırasında evrakların eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması gerekir.

Şahıs Şirketi Kurmanın Maliyeti Nedir?

Şahıs şirket kurmanın maliyeti, çalışılan muhasebe, kurucunun bulunduğu il, ve şirketin hacmine göre değişkenlik gösterebilir. Ortalama bir fiyat verilmesi durumunda ise şunlar belirtilebilir:

 • İmza beyannamesi 150 TL
 • İşyeri açılış hizmeti 625 TL
 • Vergi dairesinde imzalanacak sözleşmelere ait damga vergisi ise tek seferlik 50 TL
 • Aylık Katma Değer Vergisi için her ay 64 TL
 • 3 aylık muhtasar beyannamesi 3 ayda bir olmak üzere 76 TL
 • Geçici vergi beyannamesi için 3 ayda bir 147 TL
 • Gelir vergi beyannamesi için senede bir defaya mahsus olmak üzere 227 TL

Diğer şirket türlerine göre oldukça maliyeti düşük olan şahıs şirket kuruluşu ortalama 1000 TL civarında değişkenlik gösterebilir. Anonim ve Limited şirketlerde olduğu gibi şahıs şirketinden sermaye beklentisi yoktur.

Şahıs Şirketi Aylık Masrafları Nelerdir?

Kuruluş Maliyeti : Vergi dairesi, imza beyannamesi, mali müşavir hizmet bedelinden oluşur. Online ortamda kurulduğu takdirde şirketten kuruluş hizmet bedeli alınmamaktadır.

 • Kira Tutarı: Şirketlerinde mali müşavirlik hizmeti veren firmalardan sanal ofis hizmeti alanların ortalama aylık kira tutarıdır.
 • Mali Müşavirlik Aylık Hizmet Tutarı: Şirketin hacmine oranla tutar belirlenir. Belirlenen mali müşavirlik firmasının kurumsal ve güvenilir biri olduğundan emin olunmasında fayda bulunmaktadır.
 • KDV Damga Vergisi: 87,30 TL
 • Gelir Gecici Vergi: 136 TL
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi: 103,5 TL
 • Yıllık Gelir Vergisi: 181 TL
 • Bağ-Kur Primi: 29 yaşından küçük kişilerin Bağ-Kur primi ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. 29 yaşından büyüklerin ise ortalama 2.232,5 TL ödeme yapma zorunluluğu bulunmaktadır. Erken ödemeden faydalanarak %5 indirimle 1.908,95 TL şeklinde ödemek de mümkündür.

Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi kuruluşu aşamasında atılacak adımlar ve gerekli belgeler konusunda bilgiler verdikten sonra bu noktada avantajlarına da değinmek gerekir. Şirket türleri içerisinde en avantajlı alternatiflerden birisi de şahıs şirketidir. Öyle ki hem yönetim açısından yükümlülükler hem de vergi kapsamı açısından girişimcilerin ilk tercihi konumunda olmaktadır. Çünkü ticari faaliyet içerisinde mükellefiyet türlerinin şirket türlerine göre belirlenmesi söz konusudur. Bu açıdan düşündüğünüz takdirde sorumluluğun niteliği ve kapsamı, bunların makul ve ideal olması açısından şahıs şirketi oldukça avantajlı bir kurum olmaktadır. Şahıs şirketi kurmanın avantajları ise aşağıdaki şekilde listelenebilir;

 • Mali müşavir ya da muhasebeci maliyetiniz oldukça düşük olacaktır.
 • Kuruluş maliyetlerinin en düşük olduğu şirket türü şahıs şirketidir.
 • Belirlenmiş olan alt limit sermayeye dâhil bulunmamaktadır.
 • Gelire orantılı bir şekilde vergilendirmeye tabi tutulursunuz.
 • Ortaklı bir şekilde ya da tek kişi olarak da kurulabilmektedir.
 • Defter tasdik işlemleri oldukça düşük maliyetlidir.
 • Açılış ve kapanış işlemleri kısa sürer ve oldukça kolaydır.

Genç Girişimciler İçin Şahıs Şirketi Kurmanın Avantajları Nelerdir?

 • 18-29 yaş aralığındaki genç girişimcilerin 3 yıl gelir vergisi muafiyeti mevcuttur. Yıllık sınırları 75.000 TL’dir
 • 18-29 yaş aralığındaki genç girişimcilerin 12 ay boyunca Bağ-Kur primi ödemesi gerekmektedir.
 • Yurt dışına mal ve hizmet satışı yapan şirketlerin KDV ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Yurt dışına yazılım, raporlama tasarım gibi hizmetler veren şirketlerin %50 oranında gelir vergisi avantajı bulunmaktadır.

Şahıs Şirketi Kurmanın Dezavantajları Nelerdir?

Şahıs şirketi kuruluşu avantajlarına değinirken dezavantajları da söz konusu olduğundan dolayı buna da değinmek gerekecektir. Her şirket türünde olduğu üzere şahıs şirketinde de bazı dezavantajlar söz konusudur. Özellikle uygulama alanında mükellefiyetinizin kapsamı, şahıs şirketi açısından en dezavantajlı unsurlardan birisidir. Çünkü her ne kadar tüzel kişiliği bulunsa da şahıs şirketindeki faaliyetlerden kurucular ve ortaklar şahsi olarak sorumlu tutulmaktadır.

Diğer şirket türlerinde borç – alacak muhatapları şirketin kendisidir. Ancak şahıs şirketinde borç – alacak muhatapları direkt olarak kurucular ya da ortaklarıdır. Şahıs şirketleri kuruluş aşamasında en düşük maliyetlere sahiptir ancak, vergi oranlarında herhangi bir sabitlik söz konusu değildir. Diğer şirket türlerinde sabit oranlı vergilendirme yapılırken şahıs şirketi bu sabitlik avantajından faydalanamamaktadır. Bununla birlikte bankalarla ilişkiler açısından en dezavantajlı şirket türü şahıs şirketleridir. Diğer sermaye şirketleri açısından itibar unsuru bankalar tarafından kabul görür. Şahıs şirketlerinde ise sahiplerin mevcut olan borç – alacak ilişkileri bankalar açısından daha kabul görmektedir.

Şahıs Şirketi Vergi Türleri

Şahıs şirketi kuruluşu yaptımadan önce vergi türlerini bilmeniz ve olası vergi hesaplamalarını yapmanız her zaman yararınıza olacaktır. Şahıs şirketleri kurulduğu andan itibaren 4 farklı vergi türüne tabi tutulması söz konusudur. Bunlar arasında ilk vergi türü “Katma Değer Vergisi” olmaktadır. Bu vergi, şahıs şirketi bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ticari faaliyetlere dayandırılmaktadır. Şahıs şirketi bu ticari faaliyetleri yürütmek adına imzalamış olduğu birçok sözleşme ve anlaşma sonucunda “Damga Vergisi” doğacaktır. Ticari faaliyetler sonucunda elde edilen gelirler ise “Gelir Vergisi” kapsamında değerlendirilecektir. Gelir vergisinin de yıl içerisinde geçici vergi şeklinde belli dönemler halinde ödenmesi söz konusudur.

Şahıs Şirketi Vergi Oranları

Şahıs şirketinde elde ettiği gelir orantısında alınan vergiler şu şekilde sınıflandırılmıştır.

 • 32.000 TL’ye kadar olan gelirler %15 vergi ödemekle yükümlüdür.
 • 70.000 TL’nin 32.000 TL’si 4800 TL şeklinde vergilendirilir. 32.000 TL’den daha fazlası ise %20 vergi alınır.
 • 170.000 TL’ nin 70.000 TL’si 12.400 TL şeklinde vergilendirilir. 70.000 TL’den daha fazlası ise %27 şeklinde vergilendirilir.
 • 880.000 TL’nin 170.000 TL’si 39.400 TL şeklinde vergilendirilir. 170.000 TL’den daha fazlası ise %35 oranında vergilendirilir.
 • 880.000 TL’nin 880.000 TL’si 287.900 TL olarak vergilendirilir. 287.900 TL’den daha fazlası ise %40 oranında vergilendirilir.

Ödemekle yükümlü oldukları vergileri şahıs şirketleri ilgili veri tablosuna bakarak hesaplayabilirler. 4 farklı vergiyi ödemekle yükümlü tutulan şahıs şirketleri, ellerinde bulunan brüt değerleri kullanarak, vergi tablolarındaki vergi dilimleriyle vergi hesaplaması yapabilirler. Ellerindeki değerlere göre kesilecek vergi oranları vergi türüne göre değişiklik gösterir.

Şahıs Şirketi Giderleri Nelerdir?

Yapılan ticari faaliyetlere bağlı olarak yapılan pek çok harcama, şahıs şirketi için gider olarak sayılabilir. Bu giderler, belli kural ve oranlarla vergi matrahından düşülebilir. Başlıca şahıs şirketi giderleri şunlardır:

 • Ofis İçi Giderler: Masa, sandalye, dolap gibi eşyalar ile bilgisayar gibi teknolojik ürünler bu kapsama girer. Tutarı 1 500 TL’nin üzerinde olan eşyalar şirketin demirbaşı olarak kaydedilmeli ve bunlar için amortisman ayrılmalıdır.
 • Ulaşım Harcamaları: Benzin ve araç bakımı gibi masrafları kapsar. Gider olarak gösterilmesi için aracın şirket üzerine kayıtlı olması gerekir.
 • Faturalar: İş yerinin elektrik, su, doğalgaz, internet gibi hizmet için ödediği giderlerdir. Home office şeklinde çalışan işletmek bu faturaların %50’lik kısmını gider olarak gösterebilir.
 • Kargo ve Posta Giderleri: Özellikle e-ticaretin yaygınlaşması ile büyük bir harcama kalemine dönüşmüştür. Kargo şirketi ile yapılacak sözleşmelerle minimize edilebilir.
 • Yiyecek Giderleri: Şirket sahibi ve çalışanların yemek giderlerini kapsar. Bu harcamaların mesai saatleri içinde yapılması zorunluluğu yoktur ama iş amacı ile yapılmış olması gerekir.
 • Temsil ve Ağırlama Giderleri: İş amacıyla ağırlanan misafirlerin konaklama ve yemek gibi giderlerini kapsar.

Şahıs Şirketi Kurmak İçin Kendi Ev Adresimi Kullanabilir Miyim?

Şahıs şirketi kurma süreci ile ilgili en çok merak edilen konulardan biri, şirketin adresi olarak ev adresinin gösterilip gösterilemeyeceğidir. Şahıs şirketleri, ev adresini kullanarak home office formatında kurulabilir. Bu konuda yasal olarak herhangi bir engel yoktur. Fakat bu gibi durumlarda kira stopajı konusu kafa karıştırıcı olabilir. Bu vergi, kira ödenen tüm alanlar için geçerlidir. İkamet ettiğiniz kiralık evin adresini göstererek home office kuruyorsanız bu, ev için ödediğiniz kira üzerinden stopaj da ödeyeceğiniz anlamına gelir. Evin mal sahibiyseniz ya da bir aile ferdiniz üzerine tapulu bir evde oturuyor ve şirketi burada kuruyorsanız stopaj ödemenize gerek kalmaz. Bu gibi durumlarda şahıs şirketi kurma aşamasında vergi dairesine konuyu belgelemek adına kira sözleşmesi yerine tapu senedi sunmanız gerekir.

Sanal Ofis Olarak Şahıs İşletmesi Kurabilir Miyim?

Son dönemde sıklıkla kullanılmaya başlayan sanal ofisler ile şahıs şirket kurma süreci sorunsuz şekilde kurulabilir. Sanal ofis kullanan şirketler,

kira stopajı ödemez. Sanal ofis hizmeti sunan kurumlar, şirketlere KDV’li hizmet faturası keser. Bu faturaları, şirketinizin gideri olarak göstermeniz mümkündür.

E-Ticaret İçin Şahıs Şirketi Kurmak

Günümüzde özellikle pazaryerleri ve sosyal medyanın da etkisi ile e-ticaret pazarına girmek isteyen girişmci sayısı artmaktadır. Bu girişimcilerin akıllarına ilk gelen soru e-ticaret için şirket kurmak gerekli mi sorusudur. Bunun cevabı ise açık bir şekilde evettir. Çünkü şirket kimliğine sahip olmayan girişimler, sattıkları ürün için fatura düzenleyemezler ve bu da kanun dışı bir duruma sebebiyet verir. Şahıs şirketi kurma, düşük maliyetli olması ve pratikliği nedeniyle e-ticarete adım atmayı isteyen girişimciler için başlangıç aşamasında en mantıklı seçim olacaktır. Fakat bunun küçük ve orta ölçekli işletmeler için geçerli olduğunu da ekleyelim. Çok büyük satış rakamlarına ulaşmayı öngörüyorsanız yüksek oranları vergilerden kaçınmak için diğer şirket türlerini de alternatif olarak göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. E-ticaret için şahıs şirketi kurmak, çeşitli ödeme kanalı firmaları ile çalışmanız konusunda da önünüzü açar.

Şahıs Şirketi POS Cihazı Alabilir mi?

Evet, şahıs şirketleri de diğer şirket türlerinde olduğu gibi bankalardan POS cihazı alabilirler. Her ne kadar şahıs şirketleri bankalar tarafından küçük ölçekli görülseler de aşağıdaki belgeler ile başvuru yaparak POS cihazı almak mümkündür:

 • Noterden alınacak vekaletname
 • Şirket kurucusuna ait nüfus cüzdan fotokopisi
 • Vergi levhası (İnternet vergi dairesinden ya da muhasebecinizden temin edebilirsiniz.
 • Noterden alınacak imza sirküleri
 • Şirketin kayıtlı olduğu odadan alınacak kayıt belgesi

E-Devlet Üzerinden Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Son dönemde online şahıs şirketi kurma da sıklıkla tercih edilen bir yöntemdir. Vergi dairesine hiç gitmeden, e-devlet uygulaması üzerinden de şirketinizi kurmak için gerekli işlemleri yapabilirsiniz. E devletten şahıs şirketi kurma işlemleri genel itibarı ile beş aşamada tamamlanır. Bu işlem

Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirilir. Bu sisteme e-devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra ilk olarak “Sicil Bildirimleri” bölümünden “İşe Başlama” seçeneğine tıklanır ve aşağıdaki adımlar takip edilir.

 • İşletme adresi, bağlı olunan vergi dairesi, faaliyet (NACE) kodu girilir. Şayet doğrudan iş yerinize ait bir ofis adresi yoksa home office şeklinde çalışacağınız evinizin ya da kiralayacağınız sanal ofisin adresini de girebilirsiniz.
 • İşçi çalıştırıp çalıştırmayacağınız ve iş yerinizin kira olup olmadığı belirtilir. Bu bilgiler ödemeniz gereken Stopaj Vergisi hesaplanırken kullanılır.
 • Basit ya da gerçek usûl arasından vergilendirme türünüzü seçmeniz gerekir. E-ticaretle uğraşmayı düşünüyorsanız bu, gerçek usûle tabi olacağınız anlamına gelir. Basit usûl; marangoz, mahalle bakkalı, berber, terzi gibi işletmeleri kapsar.
 • İşe başlama tarihi girilir. Bu noktada dikkat etmeniz gereken nokta; işe başlama bildirimini en geç 10 gün içinde yapmanız gerektiğidir. Bu süre zarfında gerekli bildirimde bulunmayan işletmelere usûlsüzlük cezası kesilir.
 • Son olarak e-tebligat bildirimi isteyip istemediğiniz belirtilir; e-posta ve cep telefonu bilgileri girilir.

Bu adımları takip edip İnteraktif Vergi Dairesi şahıs şirketi kurma başvurunuzu tamamlamanızı takiben birkaç gün içinde yoklama tarihini bildiren bir SMS gönderilir. Bu yoklama için belirttiğiniz adrese gelen memura kira sözleşmesini ya da tapu fotokopisini mutlaka sunmanız gerekir. Bu aşamanın ardından şahıs şirketi kurma süreci tamamlanmış olur. Başvuru yaptığınız internet sayfasına girerek şirketinize ait vergi levhasının çıktısını alabilirsiniz.

Şahıs Şirketinizi Kurarken Kobiks'in Ücretsiz Danışmanlığından Faydalanın

Şahıs şirketinizi kurarken bürokratik prosedürlerle uğraşmayın. Kobiks'in ücretsiz şirket kuruluşu danışmanlığı sayesinde oturduğunuz yerden ve dilediğiniz cihazdan şirket kuruluş işlemlerinizi başlatın. Tüm süreci sizin yerinize biz yönetelim, size sadece online olarak takip etmek kalsın. 

Şirket kuruluşunuz sonrasında ihtiyacınız olan tüm finansal işlemler için de Kobiks'in çözümlerinden ücretsiz faydalanın. Pratik platformumuz sayesinde kısa sürede e-dönüşüm sürecinizi tamamlayın, e-fatura oluşturup gönderin, gelir gider takibinizi yapın ve daha birçok finansal işlemi tek bir platformdan yönetin. Oturduğunuz yerden şahıs şirketinizi kurmak için hemen şimdi ücretsiz üye olun.

 

kobiksi ücretsiz kullanın

Üstelik e-fatura, gelir gider ve nakit akışı yönetimi ücretsiz!

Bültenimize katılın, hiçbir içeriği kaçırmayın!

Kobiks'in ücretsiz e-bültenine katılarak yeni özelliklerden ve en son gelişmelerden anında haberder olabilirsin.

  Kobiks ile
  hemen tanışın

  Üstelik e-fatura, gelir gider ve nakit akışı yönetimi ücretsiz!

  Hemen kullanmaya başla